Bogen Theravada Buddhismen kan købes her

3.

Kapitel

Ekstra tekster Dhamma (oversat af Ole Holten Pind)

 

Buddhaa sætter lærens hjul i bevægelse (ekstra tekst)

“Sorgpilen”

Den, der følger middelvejen (majjhima patipa), undgår
konflikten mellem ekstremer

Den, der følger middelvejen, undgår de to ekstremer: at noget
eksisterer absolut og noget ikke eksisterer absolut

Yamaka’s kætteri

Buddha forklarer Ananda, at bevidsthed (vinnana) samt
tanke-og-materie (nama-rupa) er de afgørende led i “opståen i
afhængighed”

Reflektion over “opståen i afhængighed” som middel til at
overvinde liden skaberne og opnå befrielse

Indsigt i årsag og virknings samhørighed fører til frigørelse
– Buddha udlægger “opståen i afhængighed” for munkene

Kamma opstår ved tilsigtede handlinger i krop, ord og tanke

De mentale handlinger er de vigtigste handlinger

At elske sig selv

Moggallana den Stores forbrydelse

Om overvindelse af tvivl – Buddhaghosas afhandling om kamma
og genfødsel

De ti totalitetssfærer (kasina)

Totaliteten “jord”

Nirvana er munkens højeste mål

Nirvana er uforårsaget

Sorgen over Sàriputtas og Moggallànas udslukkelse i nirvana

Godhikas selvmord

Døden og nirvana

 

Årsagskæden (ny oversættelse af Lisette Hededal & Bjarne Wernicke-Olesen)

Ildprædiken (ny oversættelse af Lisette Hededal & Bjarne Wernicke-Olesen)

Vi lider (JB)